Winkel en webshop
Levertijd 1-2 werkdagen
binnen 14 dagen gratis retour va 39,-

Retourneren

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:
Oerlemans Kinderschoenen, Hogewoerd 31, 2311 HE Leiden, telefoon 071-5144568, mailadres: info@oerlemanskinderschoenen.nl
via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U kunt de produkten ten alle tijden afgeven op het volgende adres:

* Oerlemans Kinderschoenen, Hogewoerd 31, 2311 HE Leiden

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen, die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Klachtenprocedure

Heeft u onverhoopt een klacht over een artikel die u in onze webshop hebt gekocht, dan kunt u hiervan een digitale foto maken en deze sturen naar info@oerlemanskinderschoenen.nl onder vermelding van het ordernummer. Wij zullen deze klacht aan de hand van de foto('s) proberen te beoordelen en u hierover berichten. Mochten wij er niet uitkomen dan zullen wij u vragen om het artikel naar ons op te sturen, de verzendkosten zullen wij binnen 3 werkdagen terugstorten op uw rekening. Zodra wij de klacht binnenkrijgen, zullen wij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 werkdagen contact met u opnemen om de oplossing met u te bespreken.

Algemene vragen of klachten die niet voldoende door de klantenservice zijn opgelost kunt u stellen aan info@fashion4kidz.com . Binnen 1 tot 5 dagen ontvangt u hiervan bericht. Extern kunt u ook klachten indienen bij de Thuiswinkelorganisatie. U vindt het klachtenformulier en contactgegevens op het consumenten gedeelte van de site www.thuiswinkel.org.

Wij zullen er alles aan doen om u 100% tevreden te stellen.

Garantie

Oerlemans Kinderschoenen staat er voor in, dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Retourneren en ruilen nieuwe artikelen

U heeft een zichttermijn van 14 dagen, ingaande de dag na ontvangst van de door u bestelde schoenen/laarzen. Tijdens de zichttermijn heeft u een herroepingsrecht, waarbij u de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting de ontvangen artikelen te retourneren. U kunt het artikel zonder opgave van een reden retourneren/verzenden naar ons adres van Hogewoerd 31, 2311 HE Leiden,( u dient zelf voor voldoende frankering te zorgen). De retourbon die meegezonden wordt, met opgave van reden van retour zenden, is voor ons echter een leidraad om de service nog meer te verbeteren. Bij retourzending dient u de retourbon en factuur mee te zenden met opgave van uw rekeningnummer waar u het factuurbedrag op terug wilt ontvangen. Na ontvangst van de retourzending zal het factuurbedrag (excl. evt. in rekening gebrachte verzendkosten) binnen 5 werkdagen terug worden gestort op het door u opgegeven rekening of – indien dit niet vermeld is – op de bank- of girorekening die u gebruikt heeft bij de aankoop.

Tijdens de zichttermijn dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en ze slechts in die mate te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u de artikelen wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt dient u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons te retourneren, conform de door ons verstrekte instructies.

Bij een ruilverzoek kunt u het beste contact opnemen voor de werkwijze met één van onze medewerkers. Telefoon: 071-5144568 of e-mail: info@oerlemanskinderschoenen.nl  Verschillen in aankoopbedrag tussen het teruggestuurde en opnieuw bestelde artikel zullen worden teruggestort of worden verrekend.

Ondanks onze uiterste zorg en controle kan het misschien gebeuren, dat u na aankoop een materiaal of productiefout ontdekt. Wij raden u dan ook aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en indien nodig, zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen via bovenstaand telefoonnummer of via e-mail.

Oerlemans - Retourneren
zoom add-bag pencil arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up bag caret-down caret-left caret-right caret-up check close down left minus plus right search star-half star up icon-whatsapp icon-tiktok